Gure konpromisoak

"Ondo komunikatzea esfortzu eta maitasun ekintza bat da"

Antzerkhizkuntza: komunikazioan eta hizkuntzaren erabilera onaren bidez, pertsonen harreman positiboetan eragiteko nahiarekin sortu da. Eragin handiko berrikuntza pedagogikoko proiektua, adierazpen-askatasuna, genero-berdintasuna, balio indibiduala eta talde-lana lantzen ditu.

"Ondo tratatzea zaila da, baina zoriontsu egiten gaitu"

Ingurune seguru bat sortu nahi dugu, harreman toxikoak alde batera utzita eta proaktibitate, laguntasun, sormen eta adiskidetasun bide bat eginez. Horretarako, antzerkia proposatzen dugu, taldea sortzeko eta erronka pertsonala sortzeko prozesu gisa.

«Bizitza antzerki hutsa delako eta antzerkia gure bizitzaren antzekoa delako»

Metodologia oso aztertua, egiaztatua, optimizatua eta eraginkorra bultzatzen dugu, eskola-jazarpena, pareen arteko indarkeria, deserrotzea eta eskola-porrota prebenitzeko.

«Ulertzen ez dudan ideia, antzerkien bidez sentitu dezaket»

Ahozkotasuna landuz, hizkuntzaren erabilera zuzena lortuko dugu.
Nahi ditugun helburuak lortu nahi ditugu: talde-lanaren, berdintasunaren, errespetuaren, adiskidetasunaren, parte-hartzearen, sormenaren eta adiskidetasunaren bidez, abilezia sozialetan trebakuntza eman eta gure ikas-talde eta gure zarata psikologikoei buruz hausnartuz, talde eta autonomia pertsonala lortuko dugu.
ikasle askok ez dituzte ideia abstraktuak ondo ulertzen, adibidez: errespetua, identitatea edo maitasuna bezalako ideiak, baina antzerkiaren bidez sentituta, erraz ulertuko dituzte.

«Ikastetxeei, taldeei eta pertsonei balorea emango dien hezkuntza-berrikuntzan, Eredu izan nahi dugu»

TALDE-LANA

SORMENA GARATZEA

ABILEZIA SOZIALAK

EMOZIOEN KUDEAKETA

BALIO POSITIBOAK

Entrenamendu, ikaskuntza bat behar dute, hau da bide eta laguntza . Antzerkhizkuntza.